Održana izborna Skupština Društva (04.03.2016.)

ZAPISNIK

sa IZBORNE GODIŠNJE SKUPŠTINE HPD SISAK održane u petak, 4. ožujka 2016. godine u 19,00 sati u dvorani Doma za stare i nemoćne osobe Sisak, ulica Oktavijana Augusta 3 u Sisku.

Konstatirano je da je Skupštini prisutno ukupno 55 punoljetnih članova HPD Sisak (Popis sa potpisima nazočnih članova Skupštini u prilogu je ovog Zapisnika).

U skladu sa člankom 24. Statuta HPD Sisak, Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na istoj nazočno više od polovine ukupnog broja punoljetnih članova Društva. Ako u zakazano vrijeme nije nazočno više od polovine ukupnog broja članova Društva, Skupština počinje s radom po isteku 15 minuta od zakazanog roka, bez obzira na broj prisutnih članova.

U skladu s navedenom  odredbom Statuta, Skupština je započela s radom u 19,15 sati.

Dopredsjednik HPD Sisak, Damir Matagić otvorio je Izbornu godišnju Skupštinu HPD Sisak, pozdravio prisutne goste:

       Borisa Curića, izvršnog predsjednika Zajednice sportskih udruga Grada Siska,

       Ljiljanu Štefulić, dopredsjednicu HPD Zrin, Petrinja  i prisutne članove HPD Zrin,

       Slavka Šanteka, predsjednika HPD Pogledić, Glina

       predstavnike HPD Jelengrad,Kutina ,

te sve nazočne članove HPD Sisak i predložio

1.  Izbor Radnih tijela Skupštine:

• Predsjednik Skupštine i članovi radnog predsjedništva:

       Branka Dimov, predsjednica

        Tihana Strmecky i Damir Jelenić, članovi

• Zapisničar i ovjerovitelji zapisnika:

      – Anica Šandrk, zapisničar

     – Ivanka Marić i Anita Kliček , ovjerovitelji  zapisnika

 

              • Verifikacijska komisije

       Vlasta Kolar i Svjetlana Vujasin

Prisutni članovi Skupštine jednoglasno su donijeli odluku o izboru gore navedenih Radnih tijela Skupštine.

Dopredsjednik Društva Damir Matagić,  pozvao je  Radno predsjedništvo da preuzme vođenje Skupštine.

Predsjednica Radnog predsjedništva, Branka Dimov sa članovima radnog predsjedništva Tihanom Strmecky i Damirom jelenićem, nastavila je rukovoditi radom Skupštine i predložila slijedeći

DNEVNI RED:

 

  1. 1.Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
  2. 2.Izvješća:

          o radu HPD Sisak i njegovih Komisija za 2015.godinu

          Financijsko izvješće za 2015. godinu

          Izvršnog odbora

          Nadzornog odbora

          Suda časti

  1. 3.Program rada za 2016. godinu
  2. 4.Financijski plan za 2016. godinu
  3. 5.Dodjela priznanja
  4. 6.Razrješnica uprave društva:

          Izvršnog odbora, dopredsjednika, tajnice i blagajnice 

          Nadzornog odbora

          Suda časti

  1. 7.Izbor nove uprave Društva:

          Izvršnog odbora, predsjednika, dopredsjednika, tajnika i blagajnika 

          Nadzornog odbora

          Suda časti

  1. 8.Ostala pitanja
  2. 9.Prezentacija: Što smo pohodili 2015. godine

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1.)

Predsjednica Radnog predsjedništva Branka Dimov upoznala je prisutne sa sadržajem Poslovnika o radu Skupštine, te dala na usvajanje Poslovnik o radu Skupštine.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad 2.) Izvješća

          o radu HPD-a za 2015. god., podnio je Damir Matagić.

 

          financijsko izvješće HPD za 2015. god., podnjela je Vlasta Kolar.

          Izvršnog odbora, podnio je Damir Matagić.

          Nadzornog odbora, podnjela je Ljerka Lulić.

          Suda časti, podnio je Slobodan Grabovica.

 

Izvješća su jednoglasno usvojena.

Ad 3.) Program rada HPD Sisak za 2016. godinu koji je pripremio Izvršni odbor sukladno članku 28. Statuta, obrazložio je dopredsjednik Damir Matagić.

Program rada HPD Sisak za 2016. godinu je jednoglasno usvojen.

Ad 4.) Financijski plan HPD Sisak za 2016. godinu koji je pripremio Izvršni odbor sukladno članku 28. Statuta, obrazložila je blagajnica HPD-a Vlasta Kolar.

Financijski plan HPD Sisak za 2016. godinu  je jednoglasno usvojen.

Ad 5.) Dopredsjednik HPD-a Damir Matagić iznio je predlog Izvršnog odbora, te je jednoglasno donesena odluka, da se temeljem članka 41. Statuta za postignute uspjehe i rezultate u radu, doprinos razvoju Društva i dugogodišnje članstvo dodijele priznanja slijedećim članovima Društva:

          Ivan Lovreković  proglašava se  Počasnim članom Društva

          Ivanki Marić i Vesni Poljak dodjeljuju se Priznanja Društva

          Jadranki Gabriša Perković, upućuje se Javna pohvala Društva

Ad 5.) Predsjednica Radnog predsjedništva predložila je Skupštini donošenje odluke o razrješnici uprave Društva:

          Izvršnog odbora HPD Sisak (dopredsjednika Damira Matagića, tajnice Blaženke Šmidt, blagajnice Vlaste Kolar, članova: Ljubice Matijašević, Nikole Terzića, Anice Šandrk, Jadranke Perković Gabriša i Bore Kocijančića,)

          Nadzornog odbora (Ljerke Lulić, predsjednice, Ksenije Baljak i Vesne Poljak, članova)

          Suda časti  (Slobodana Grabovice, predsjenika, Drage Jagarčeca i Edina Zulića, članova)

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad 6.) Damir Matagić je u ime Izvršnog odbora Društva predložio Skupštini donošenje odluke i izbor nove uprave Društva:

Izvršnog odbora

          Josip Kolak, predsjednik HPD Sisak i Izvršnog odbora,

          Irena Mihalić, dopredsjednica HPD Sisak,

          Ljubica Matijašević, tajnica HPD Sisak

          Vlasta Kolar, blagajnica HPD Sisak

          Jadranka Perković Gabriša, Anica Šandrk, Svjetlana Vujasin, Damir Matagić i Marko Kotaranin, članovi

Nadzornog odbora

          Ljerka Lulić, predsjednica

          Ksenija Baljak, član

          Vesna Poljak, član

 

Suda časti

          Slobodan Grabovica, predsjenik,

          Ivanka Marić, član

          Edita Ciglenečki, član

Predsjednica Radnog predsjedništva Branka Dimov dala je prijedlog na javno glasanje i utvrdila da je prijedlog jednoglasno prihvaćen.

Ad 7.)

       Rad Skupštine pozdravili su gosti: Boris Curić, izvršni predsjednika Zajednice sportskih udruga Grada Siska;  Slavko Šantek, predsjednik HPD Pogledić, Glina; Ljiljana Štefulić, dopredsjednica HPD Zrin, Petrinja; Krešimir Hafner u ime HPD Jelengrad, Kutina.

       Na dodjeljenom priznanju Društva i radu Komisije za zaštitu prirode zahvalila se Ivanka Marić.

Ad 8.) Predsjednica Radnog predsjedništva proglasila je Skupštinu završenom, te pozvala prisutne na druženje uz prezentaciju „Što smo pohodili 2015“ .

Skupština je završila s radom u 21,00 sat.

 

Sisak, 5. ožujka 2016. godine


 

Podijeli ovaj post:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Slične novosti

Image00009
Obavijesti

Boje hrvatskih planina, 11.03.2015.

U organizaciji Sekcije za zaštitu okoliša, gostovanjem poznatog hrvatskog planinara i pisca Alana Čaplara, u obilježen je Međunarodni dan planinara. Tim povodom Alan je  održao predavanje na temu “Boje hrvatskih planina”.

CIJELI ČLANAK »
Ucka
Izleti

Učka (23.11.2019.)

Učka je najviša planina Istarskog poluotoka, a uzdiže se 1396 metara iznad mora. Najviši vrh je Vojak na kojem je radi atraktivnog pogleda izgrađena kula visine 5 metara. Pogled s vrha se pruža na Istru, Kvarnerski zaljev s otocima, planine Gorskog kotara, Velebit, Alpe i Italiju. Mala Učka je najviše ruralno naselje u Istri, smješteno na 995 metara nadmorske visine. Sisol je jugozapadna visoravan masiva Učke, s istoimenim vrhom visine 835 m.

CIJELI ČLANAK »