Na temelju  članka 21. Statuta HPD “SISAK” Sisak, Skupština društva održana 16. travnja 2011. godine donijela je

 

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I VOĐENJU IZLETA

  

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se pravila pripreme, organizacije i vođenja planinarskih izleta, te obaveze svih sudionika planinarskog izleta.

 

Članak 2.

Vodić planinarskog  izleta obavezan je planinarski izlet organizirati sukladno pravilima HPS, pridržavati se planinarske etike i svih drugih sigurnosnih uvjeta.

 

Članak 3.

Vodić u zavisnosti od težine izleta i broja sudionika određuje pomoćnog vodića koji ima ista prava kao i vodić.

 

Članak 4.

Sudionici planinarskog  izleta dužni su slušati vodića, na izletu se kretati i ponašati sukladno uputstvima vodića te se pridržavati planinarske etike.

Vodić ima pravo iskljućiti sa izleta planinara koji nema odgovarajuću opremu, kao i planinara koji svojim ponašanjem ometa ili ugrožava sigurnost ostalih planinara, te ga prijaviti Sudu časti.

 

Članak 5.

Vodići planinarskih izleta imenovani su u godišnjem planu izleta koji se donosi do kraja tekuće kalendarske godine, uz mogućnost zamjene u izuzetnim okolnostima, a u dogovoru s predsjednikom Povjerenstva za vođenje izleta.

 

Članak 6.

Vodić planinarskog izleta dužan je planirani izlet najaviti najmanje 20 dana prije izleta na sastanku Društva, a po mogućnosti u pisanom obliku 15 dana ranije i na web stranici Društva.

Objava izleta mora obavezno sadržavati opis puta i odredište, podatke o tehničkoj i fizičkoj zahtjevnosti izleta, dužini hodanja izraženoj u satima, te podatke o potrebnoj opremi.

Na obavijesti o izletu mora biti naveden rok za prijavu i uplatu troškova izleta.

 

Članak 7.

Troškovi prijevoza planiraju se prema troškovima za 40 popunjenih mjesta u autobusu uvećanih 5 %. Ako je prijavljen veći broj učesnika od 40 troškovi se usklađuju i umanjuju u skladu sa stvarnim brojem učesnika.

Ako je prijavljen manji broj učesnika od 40, vodić u dogovoru s učesnicima odlučuje o mogućnosti i uvjetima održavanja izleta.

Vodić odlučuje o odgodi izleta 5 dana prije polaska ako nema dovoljan broj uplaćenih prijava ili ako uslijed vremenskih i sličnih nepogoda nije moguće izlet održati. U tom slučaju vodić je dužan pravovremeno obavijestiti sve prijavljene za izlet.

 

Članak 8.

Pri planiranju troškova izleta vodići moraju voditi brigu da se svi bitni troškovi izleta namire iz sredstava za dotični izlet.

Vodići su oslobođeni plaćanja troškova prijevoza za izlet koji vode.

 

Članak 9.

Prednost kod upisa za izlet imaju članovi HPD ”Sisak” s plaćenom članarinom za tekuću godinu ako do određenog roka izvrše uplatu troškova izleta.

Po istoj cijeni na izlet mogu i članovi ostalih planinarskih društava uz obaveznu

važeću planinarsku iskaznicu.

 

Članak 10.

Povrat uplaćenih novčanih iznosa za planirani izlet nije moguć, osim u opravdanim slučajevima, a odluku o tome donosi voditelj izleta.

 

Članak 11.

Po obavljenom izletu na prvom sastanku u društvenim prostorijama, a izuzetno u roku od 7 dana, vodić podnosi izvještaj o izletu (Obrazac Izvještaja), a navedene troškove vodić pravda i dokazuje blagajniku Društva na osnovu pismenog obračuna  (Obrazac Obračuna). Kopije “Obrazac izvještaja“ i “Obračuna troškova“ vodić predaje predsjedniku Komisije za vođenje izleta koji je dužan podnijeti izvještaj Izvršnom odboru Društva o proteklim izletima.

Obrasci Izvještaja u prilogu su ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

 

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine Društva.  

Pravilnik će se objaviti na web stranici Društva.

 

Pravilnik možete preuzeti ovdje.