KOMISIJE

KOMISIJA ZA VOĐENJE IZLETA:

Organizira samostalno ili u suradnji sa drugim pravnim osobama izlete, pohode, ture, susrete, sletove, ekspedicije, logorovanja, planinarska natjecanja i druge planinarske društvene akcije, sudjeluje u izradi godišnjeg plana izleta i aktivnosti društva, prati ostvarenje godišnjeg plana

 • Marko Kotaranin (pročelnik)

KOMISIJA ZA GOSPODARSTVO:

Održavanje i vođenje skrbi o planinarskoj kući Oltari, te ostaloj imovini Društva

 • Slavko Didović (pročelnik)
 • Drago Sertić
 • Kristijan Lečić
 • Mirko Bartolović

KOMISIJA ZA PLANINARSKE PUTOVE:


Članovi komisije sudjeluju u održavanju planinarskih putova, što uključuje postavljanje novih markacija, održavanje postojećih, pravljenje novih natpisa na drveću, čišćenje i krčenje planinarskih staza

 • Anica Šandrk (pročelnica)

KOMISIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE:

 

Zaštita prirode i prirodne sredine i očuvanje prirodne baštine jedan je od temeljnih zadataka planinara i planinarskih organizacija.Zadaci i dužnosti planinara na zaštiti prirode sastavni dio su planinarske etike.Aktivnosti Komisije usmjerene su na organiziranje i sudjelovanje u akcijama čišćenja okoliša, organiziranje tematskih predavanja o zaštiti prirode

 • Željka Cicak (pročelnica)

KOMISIJA ZA PROMIDŽBU:


Aktivnosti Komisije usmjerene su na promidžbu svih aktivnosti Društva i  to putem sredstava javnog informiranja, predavanja, tematskih izložbi, postavljanjem panoa u prolazu S. i A. Radića 8, ažuriranjem web stranice društva, objavom tekstova o impresijama s izleta, sudjelovanjem u gradskim manifestacijama ( sajam cvijeća)

 • Vlasta Žarković (pročelnica)
 • Šprajc Vesna, član
 • Kotaranin Marko, član
 • Dujmušić Marina, član
 • Olah Lovro, član
 • Vuković Ines, član
 • Rogulja Mart Vesna, član

KOMISIJA ZA VISOKOGORSKO PLANINARENJE

Misija komisijeje sustavno i kontinuirano obrazovanje članova za siguran boravak u visokim gorjima. Osnovni cilj je osposobiti članove da samostalno isplaniraju, organiziraju i realiziraju višednevni boravak u visokim gorjima.

 • Irena Mihalić (pročelnica)