IZVRŠNI ODBOR

IZVRŠNI ODBOR

HPD SISAK

Društvo zastupa i predstavlja predsjednik društva, koji je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Društva zamjenjuje dopredsjednik.
Društvo u svim pravnim poslovima zastupa tajnik Društva.
Predsjednik Društva potpisuje Društvo. Na temelju odluke Izvršnog odbora društva, predsjednik Društva zaključuje i potpisuje ugovore i sporazume s trećim osobama. Odlukom Izvršnog odbora, a na prijedlog predsjednika Društva određuju se osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije Društva.

Članovi Izvršnog odbora:

 1. Marko Kotaranin – predsjednik
 2. Sandra Krčelić – podpredsjednica
 3. Marina Dujmušić – tajnica
 4. Suzana Stanković – blagajnica
 5. Tanja Drešar
 6. Anica Šandrk
 7. Slavko Didović
 8. Vlasta Žarković
 9. Željka Koprivnjak
 10. Vesna Mrazovac
 11. Tomislav Plesec