Pravilnik o dežurstvu u PK Oltari

Na temelju  članka 21. Statuta HPD “SISAK” Sisak, Skupština društva  održana 16. travnja 2011. godine donijela je

 

PRAVILNIK O DEŽURSTVU U PLANINARSKOJ KUĆI „OLTARI“

  

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se:

– priprema planinarske kuće „Oltari“ za ljetno dežurstvo,

   prava i obveze dežurnog u planinarskoj kući, te

   ostale odredbe.

Članak 2.

Izvršni odbor Društva donosi plan dežurstava u planinarskoj kući „Oltari“ za razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza tekuće godine ili za drugo razdoblje po odluci Izvršnog odbora Društva.

U istom razdoblju uz jednog dežurnog, temeljem odluke Izvršnog odbora Društva, može se odrediti i jedan pomoćnik dežurnog.

Dežurni i njegov pomoćnik moraju biti članovi HPD „Sisak“ sa uredno plaćenom godišnjom članarinom.

Članak 3.

Dežurni je dužan pripremiti planinarsku kuću „Oltari“ za boravak  planinara.

Pod navedenim se podrazumjeva: uključiti vodu u sustav, uključiti bojler u kuhinji, otvoriti plin na peći, te uključiti frižider.

Obveza je dežurnog očistiti planinarsku kuću: dnevni boravak, kuhinju, spavaonicu, hodnik, terasu, stubište i WC,  te ove prostore držati urednima.

Članak 4.

Dežurni je obvezan boraviti u planinarskoj kući, odnosno u slućaju odsutnosti na vrata kuće staviti oznaku s navedenim vremenom povratka, te podatkom o broju mobitela na koji se s njim može uspostaviti kontakt.

Odsutnost dežurnog iz planinarske kuće ne može biti dulja od 4 sata. 

Članak 5.

Dežurni je dužan voditi urednu i potpunu evidenciju o noćenju planinara u planinarskoj kući na za to propisanim obrascima.

Ovlašten je utvrditi identitet planinara na temelju planinarske iskaznice iz koje unosi podatke u evidenciju.

Članak 6.

Dežurni će upozoriti planinare na obvezu poštivanja kućnog reda i pridržavanje planinarske etike, te udaljiti iz doma ili ne dozvoliti noćenje planinaru koji se toga ne pridržava i nakon što je upozoren.

Članak 7.

Dežurni će obavijestiti planinare na obvezu štednje vode u objektu, te kontrolirati provedbu ove odredbe.
Poslije 22 sata osigurat će mir u planinarskoj kući osim u izuzetnim situacijama i uz suglasnost svih planinara.

Članak 8.

Dežurni neće dozvoliti pušenje u objektu niti ulazak planinara u  spavaonicu  s gojzericama na noga.

Članak 9.

Dežurni je dužan donacije za održavanje planinarske kuće „Oltari“ predati blagajniku HPD „Sisak“ po završetku dežurstva, sa kratkim izvještajem o broju planinara koji su noćili u kući za vrijeme njegovog dežurstva.

Dežurni i pomoćnik dežurnog oslobođeni su troškova noćenja u planinarskoj kući.

Članak 10.

Po završetku dežurstva dežurni predaje kljućeve kuće novom dežurnom, odnosno kljućeve vraća Predsjednici/ku Društva.

Dežurni je dužan kuću predati urednu, te zatvoriti i isključiti struju, vodu, plin. 

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine Društva. 

Pravilnik će se objaviti na web stranici Društva.

                                                                               Predsjednica HPD SISAK

                                                                                  Ljubica Matijašević

Pravilnik možete preuzeti ovdje.

Podijeli ovaj post:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Slične novosti

image00001
Obavijesti

Planinari i fotografiranje

Dvadesetak je planinara HPD-a Sisak u  srijedu 14. lipnja sudjelovalo je na fotografskoj radionici u Foto galeriji Siscia obscura koju su organizirali Miroslav Arbutina Arbe i Vesna Rogulja Mart. 

CIJELI ČLANAK »