Koritom Petrinjčice (1.-2.6.2019.)

Ovaj izlet spada više pod avanturistički nego planinarski. Radi se o prolaženju uz korito Petrinjčice od ušća u rijeku Kupu pa do područja između Jabukovca i Miočinovića, ovisno o tome koliko se uspije proći u dva dana.

Petrinjčica

Namijenjen je svima koji su željni avanture, dobre kondicijske spreme jer se radi o zahtjevnom terenu i onima koji imaju potrebnu opremu za spavanje na otvorenom.


Okupljanje
je u subotu 8:00 h na Petrinjskom kupalištu.

Povratak u poslijepodnevnim satima u nedjelju.

Plan hodanja je teško pripremiti jer će dužina trase ovisiti o mogućnostima grupe.

Dokumenti: Osobna, zdravstvena i planinarska iskaznica

Noćenje: potrebno je imati svoj šator, podlošku i vreću za spavanje

Prehrana: Iz ruksaka

Organizatori: Goran Kotaranin i Ivica Turković

Sve informacije možete dobiti na sastancima društva.


Odazivom na izlet, svaki pojedinac potvrđuje da ispunjava zdravstvene i psihofizičke uvjete za sigurno sudjelovanje na istom, da izletu pristupa na osobnu odgovornost, te da će se u skladu s planinarskom etikom pridržavati plana izleta, odluka i uputa vodiča. Vodič ima pravo izmjene programa izleta s obzirom na objektivne okolnosti na terenu. Odazivom na izlet, svaki pojedinac dozvoljava upotrebu osobnih fotografija nastalih tokom izleta na web i Facebook stranici HPD-a Sisak.

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email