Poziv na redovnu godišnju Skupštinu (17. – 19. veljače 2021.)

Dragi planinari,
pozivamo vas da sudjelujte na redovnoj godišnjoj Skupštini koja će se održati elektroničkim putem u periodu od 17. do 19. veljače 2021. zaključno do 22:00 h.


logo

Materijale za Skupštinu te glasački listić kojim izričete svoje slaganje, neslaganje ili sudržanost s točkama dobit ćete 16. veljače 2021. godine.


Dnevni red Skupštine:
 

1. Obraćanje predsjednice Društva
2. Formiranje Radnoga predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
3. Izvješće o radu Društva za 2020. godinu (podnosi predsjednica Društva- Vesna Rogulja Mart)
4. Financijsko izvješće za 2020. godinu (podnosi blagajnica Društva – Suzana Stanković) 
5. Izvješće Nadzornog odbora (podnosi predsjednica Nadzornog odbora – Ljerka Lulić)
6. Izvješće Suda časti (podnosi predsjednik Suda časti – Slobodan Grabovica)
7. Izvješće o radu Izvršnoga odbora (podnosi predsjednica Društva – Vesna Rogulja Mart)
8. Usvajanje Plana rada Društva za 2021. (predlaže predsjednica Društva – Vesna Rogulja Mart)
9. Usvajanje Financijskog plana za 2021. (predlaže blagajnica Društva – Suzana Stanković)
10. Priznanja (prema prijedlogu Izvršnoga odbora)
11. Prijedlozi i komentari  (Napisati svoje puno ime i prezime te prijedloge / komentare putem maila dostaviti do 12. veljače do 14:00 h na mail hpd-sisak@hpd-sisak.hr)

Srdačan pozdrav,

Vesna Rogulja Mart,
predsjednica HPD-a Sisak

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email