1982-2012

Od 1982 godine u rad Društva aktivno su bili uključeni Mijo Štrk, Mile Božičević, Miro Magdić, Žarko Kovačić, Marko Kovačević, Krešimir Klarić, Željka Brodarec, Boris i Ljiljana Borkovec, Mile Ljubešić, a vrlo brzo su se priključili Zdravko Kolar, Vlado Gregl, Savo Blazonija, Slobodan Grabovica, Margita i Goran Malnar i Dajana Brodarec Miličić. S vremenom je dolazilo do promjena aktivnosti i članova u Društvu, tako da devedesetih godina i kasnije dolaze novi aktivni članovi, koji do današnjih dana održavaju kontinuitet rada Društva. Možemo biti ponosni da danas kao neprofi tna udruga brojimo oko dvjesto i pedeset članova.
 

Članstvo

Osnivačka skupština PD-a Sisak održana je 21. prosinca 1982. godine u prostorijama Turističkoga društva Sisak, u prisustvu šezdeset delegata. Za predsjednika Društva izabran je Mijo Štrk, koji je ujedno bio i inicijator osnivanja Društva. U Izvršni odbor izabrani su predsjednik Mijo Štrk, zamjenik predsjednika Nikica Perković, tajnik Dragomir Radišić te članovi Ksenija Puhača, Branko Kukrika, Duško Baljak, Žarko Kovačić Ljerka Zlatović, Jovica Glijaković, Viktor Jurković i Ivica Bašić. U Sud časti izabrani su predsjednik Zdenko Malović te članovi Sanda Podunavac i Dane Metikoš. Društvo je registrirano 14. veljače 1983. godine i upisano u Registar društvenih organizacija, koje se vodilo pri tadašnjemu Općinskom sekretarijatu za opću upravu. 25. travnja 1996. godine mijenja naziv u Uredu za opću upravu Sisačkomoslavačke županije u Sisku, gdje se registrira pod nazivom Hrvatsko  planinarsko društvo Sisak. Broj članova Društva mijenja se kroz godine. 1983. godine ono broji 81 člana. Između 1991. i 1993. broj članova stagnira zbog ratnih događanja. Od 1994. godine broj članova varira. 2005. godine broj članova raste do dvjestotinjak, da bi 2011. godine Društvo zabilježilo 253 člana.

 

Izleti

U Društvu su se oduvijek planirali planinarski pohodi i izleti. Prvi izlet Društva, nakon ponovnog osnivanja, organiziran je na Hrastovičku goru 09. Travnja 1983. godine. Izlet je organizirao Mijo Štrk, tadašnji predsjednik društva. Izlet je organiziran svake godine u isto vrijeme s kraćim prekidima za vrijeme Domovinskoga rata. Od 2003. godine do 2010. godine izlet na Hrastovičku goru prijavljivan je u kalendar aktivnosti HPS-a pod nazivom Tragom prvog izleta HPD-a Sisak. Sada u to vrijeme na Hrastovici boravimo zajedno s HPD-om Zrin. Na tim susretima sudjelovala su brojna društva: PD Sljeme, HPD Kapela, HPD Ericsson, HPD Naftaplin, HPD Dilj gora, HPD Zrin, HPD Jelengrad, Udruga Gornja Jelenska, HPD Sokol 1898., PD Psunj, HPD Velebit, kao i ljubitelji brdskoga biciklizma. Od 1983. godine, kada je bilo 11 izleta sa 133 sudionika, broj izleta i broj sudionika se postepeno povećavao.  1984. godine bilo je 13 izleta sa 196 sudionika. 1985. godine bilo je 18 izleta s 223 sudionika. 1986. godine bilo je 27 izleta, a sudjelovalo je 389 sudionika. 1987. godine bilo je 36 izleta i 553 sudionika, da bi zadnjih desetak godina bilo preko 100 izleta godišnje s 1 000 do 1 300 sudionika.  Od osnutka do danas organizirani su mnogobrojni izleti diljem Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Austrije, Francuske i Makedonije. Upoznali smo najskrovitije kutke Lijepe Naše. Od slavonskih, istarskih, otočkih i zagorskih planina do najvišega vrha Europe Mont Blanca, a osvojeni su i  Grossglockner, Matterhorn i Kilimandžaro. Planinarilo se i po vrhovima iznad 5 000 m. Naša odredišta bila su Medvednica, Samoborsko gorje, Moslavačka gora, Petrova gora, Plešivica, Lička Plješivica, Ivanščica, Strahinjščica, Ravna Gora, Kuna gora, Risnjak, Snježnik, Bjelolasica, Bitoraj, Viševica, Bijele i Samarske stijene, Klek, Mosor, Kozjak, Biokovo, Učka, Ćićarija, Papuk i Psunj. Osvojeni su najviši vrhovi naših otoka: Vidova gora na Braču, Gorica na Cresu, Osorčica na Lošin


Velebit nas je u potpunosti osvojio. Odmaramo se u njegovim dulibama, zastajemo u gustim šumama, krijepimo se hladnom vodom Štirovače, osvajamo njegove vrhove, zapahnjuju nas mirisi vrijeska, majčine dušice, kadulje…., koji oživljavaju naša osjetila. Budimo se u njegovim maglama, bura nam huji padinama, sklanjamo se od snježnih vijavica, sunce nas miluje nježnim zrakama, zvijezde sjaje na beskrajnome nebeskom plavetnilu… Njegovi plavkasti vrhovi dodiruju nebo u daljini. I mi mali, izgubljeni u njegovoj nadmoći, pokoravamo se njegovoj ljepoti. Pozivamo vas da otkrijete čaroliju, koja nam se uvukla u srca i koja snaži naše
 duše i tijela. Posjetili smo izvore Kupe, Krke, Slunjčice, Une, Gacke i Savice te kanjone Krupe, Zrmanje i Mirne. Bili smo na raftingu Mrežnicom, Cetinom, Zrmanjom i Unom. Obišli smo sve nacionalne parkove Hrvatske, od Brijuna do Mljeta, kao i parkove prirode. I dalje nastavljamo otkrivati mala i velika mjesta Lijepe Naše. Uspomene na njih zaključavamo u skrivene kutke naših srca i čuvamo ih od zaborava.ju, Hum na Visu, Velji grad na Mljetu, Obzova na Krku, Sv. Vid na Pagu i Metlina naKornatima. Osim toga osvojeni su najviši vrhovi u Hrvatskoj: Dinara (SinjalBiokovo (Sv. Jure) i Velebit (Vaganski vrh i Sveto Brdo).Planinarilo se po Sloveniji: Triglav, Škrlatica Mangart Jalovec), Špik Mala Mojstrovka i Prisojnik. Također se planinarilo po Bosni i Hercegovini: Čvrsnica , Troglav,Raduša i Tušnica. Zatim po Makedoniji: Golem Korab te po Crnoj Gori: Durmitor, Prokletije i Maja e Jezerces.

Rad s mladima

Poštujući izreku Na mladima svijet ostaje, prosvjetni radnici, članovi našega Društva, svoju ljubav prema planinama prenose na djecu i mlade. Velik dio svoga života i rada posvećuju obrazovanju mladih te ih uče o prirodi i njezinim zakonitostima. Mladi planinari na izletima upoznaju nove krajeve i usvajaju pravila ponašanja u prirodi, planinarskim domovima i društvu, čime pridonose zaštiti prirode i njegovanju društvene tradicije. U Društvu su djelovali brojni prosvjetni radnici, koji su ostavili trag u radu s mladima.

Školovanje

Društvo je kroz svoj rad brinulo o školovanju svojih planinara, tako da danas u Društvu imamo školovane markaciste, vodiče društvenih izleta i članove sa završenim alpinističkim tečajevima. Planinarsko društvo Sisak je 18. Travnja 1990. godine osnovalo Alpinistički odsjek, koji je imao šest članova: tri alpinista i tri alpinistička pripravnika. Društvo 2009. godine prvi put u povijesti društva organizira planinarsku školu u suradnji s Hrvatskim planinarskim savezom, koju su uspješno završila 34 planinara. osmislile su i realizirale Vlasta Žarković Program planinarske škole i Ljubica
Matijašević. U suradnji s HPS-om, škola je ponovno organizirana 2012. godine, a voditelji škole bili su Ljubica Matijašević i Marija Medved. Školu je uspješno završilo 17 polaznika. Škola je osmišljena prema tematskim cjelinama koje mora imati. To su povijest planinarenja i organizacija HPS-a, oprema, markacije, putovi i objekti, metereologija za planinare, orijentacija i snalaženje u prirodi, čvorologija i osnove alpinizma, planinarska etika i  zaštita prirode, prva pomoć u planini i GSS, kao i 
osnove speleologije. Svaka cjelina sastoji se od teorijskoga dijela i rada na terenu, a cijela izobrazba traje oko tri mjeseca. Mlađi članovi HPD-a Sisak uključili su se u školovanje za pripadnike
Hrvatske gorske službe spašavanja i danas su njihovi članovi. Obavještajna točka Sisak ima jedanaest članova – deset pripravnika i jednu suradnicu , tri spasioca na brzim vodama i poplavama te dva vodit 
elja potrage. Tečaj ljetnih tehnika spašavanja ima deset članova. Tečaj zimskih tehnika spašavanja imaju tri člana. četiri člana završili su Tečaj speleospašavanja, a Tečaj spašavanja s brzih voda i poplava imaju tri člana. Tečaj digitalne kartografi je imaju tri člana,. Treba naglasiti da školovanje i obuka traju tri do četiri godine, nakon čega se polaže ispit za gorskoga spasioca. Dva voditelja potrage, Dražen Starović i Branislav Grubić, 24. studenoga 2012. položili su ispit za gorskoga spasioca.