1966-1982

U razdoblju od 1966. do 1982. Planinarsko društvo djeluje u ograncima. U Sisku je 1970. godine na inicijativu Jože Štamfa osnovan ogranak planinarskoga društva PTT Sljeme iz Zagreba u radnoj organizaciji PTT-a.

Prilikom osnivanja PD-a INA-Inženjering 1979. godine, u Sisku je istovremeno osnovana podružnica toga Društva s desetak članova. Podružnica doživljava kulminaciju 1985. godine, kada broji sedamdesetak članova iz radne organizacije i vanjskih članova, uglavnom zbog skijaške sekcije u Društvu. 1986. godine Društvo mijenja ime u INA-Projekt. Broj članova Društva je vrlo malen, i to su uglavnom podupirajući.