Statut

Statut društva predstavlja propise unutarnjeg uređenja i upravljanja društvom. Donesen je na osnovu odluke Skupštine Hrvatskog planinarskog društva „SISAK“ održane 25. travnja 2008, sukladno članku 11. Zakona o udrugama (NN br. 88/01, 11/02), članku 14. Zakona o športu (NN br. 71/06) i članku 15. Statuta Hrvatskog planinarskog saveza, 

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14, 70/17), članka 14. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/06, 150/08, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), Skupština Hrvatskog planinarskog društva Sisak održana 9. veljače 2018. godine donijela je: