Izvršni odbor

Izvršni odbor

HPD SISAK

Društvo zastupa i predstavlja predsjednik društva, koji je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Društva zamjenjuje dopredsjednik.
Društvo u svim pravnim poslovima zastupa tajnik Društva.
Predsjednik Društva potpisuje Društvo. Na temelju odluke Izvršnog odbora društva, predsjednik Društva zaključuje i potpisuje ugovore i sporazume s trećim osobama. Odlukom Izvršnog odbora, a na prijedlog predsjednika Društva određuju se osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije Društva.

Članovi Izvršnog odbora:

1. Marko Kotaranin – predsjednik
2. Sandra Krčelić – podpredsjednica
3. Marina Dujmušić – tajnica
4. Suzana Stanković – blagajnica
5. Tanja Drešar
6. Anica Šandrk
7. Slavko Didović
8. Vlasta Žarković
9. Željka Koprivnjak
10. Vesna Mrazovac
11. Tomislav Plesec