Izvršni odbor

 

Društvo zastupa i predstavlja predsjednik društva, koji je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Društva zamjenjuje dopredsjednik.
Društvo u svim pravnim poslovima zastupa tajnik Društva.
Predsjednik Društva potpisuje Društvo. Na temelju odluke Izvršnog odbora društva, predsjednik Društva zaključuje i potpisuje ugovore i sporazume s trećim osobama. Odlukom Izvršnog odbora, a na prijedlog predsjednika Društva određuju se osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije Društva.
Članovi Izvršnog odbora:

1. Vesna Rogulja Mart – predsjednica
2. Marko Kotaranin – podpredsjednik
3. Tanja Drešar – tajnica
4. Suzana Stanković – blagajnica
5. Irena Mihalić
6. Anica Šandrk
7. Slavko Didović
8. Vlasta Žarković
9. Lovro Olah
10. Sandra Krčelić
11. Marina Dujmušić

 

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Email