05/06 2012

Izvršni odbor

Društvo zastupa i predstavlja predsjednik društva, koji je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Društva zamjenjuje dopredsjednik.
Društvo u svim pravnim poslovima zastupa tajnik Društva.
Predsjednik Društva potpisuje Društvo. Na temelju odluke Izvršnog odbora društva, predsjednik Društva zaključuje i potpisuje ugovore i sporazume s trećim osobama. Odlukom Izvršnog odbora, a na prijedlog predsjednika Društva određuju se osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije Društva.

Članovi Izvršnog odbora:

 • Marko Kotaranin, predsjednik 
 • Irena Mihalić, dopredsjednik
 • Marina Paprika, tajnica
 • Suzana Stanković, blagajnica
 • Anica Šandrk
 • Slavko Didović
 • Jadranka Gabriša Perković
 • Vlasta Žarković
 • Vesna Rogulja Mart
 • Željka Cicak
 • Damir Matagić